Kultura in ustvarjalnost

Eci Peci Kreativno gledališče

Eci Peci kreativno gledališče pripravlja predstave in delavnice za otroke, mladinske performanse in organizira prireditve.

Center interesnih dejavnosti Ptuj

Ptujski mladinski center tudi v novem šolskem letu nudi bogato ponudbo možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, za ustvarjalno druženje mladih ter pridobivanje novih znanj in izkušenj, tudi na področju mednarodnega sodelovanja.

JSKD Območna izpostava Ptuj

Območna izpostava JSKD Ptuj pripravlja tudi v tem šolskem letu tečaje z različnih kulturno-umetniških področij: instrumentalne in vokalne glasbe, gledališča, folklore, plesa, filma, likovne in literarne dejavnosti, ki so namenjeni v večjem deležu odraslim.