Zgodovinski arhiv na Ptuju

: Vičava 5, 2250 Ptuj
: +386 2 787 97 30
: tajnistvo@arhiv-ptuj.si
: http://www.arhiv-ptuj.si/

Zgodovinski arhiv Ptuj se je aprila 2012 preselil v nove prostore – stavbo nekdanje vojašnice na Vičavi 5. Novi prostori so urejeni po najsodobnejših arhivskih standardih in pomenijo pomembno pridobitev za slovensko kulturno pisno dediščino. Ptujski arhiv je postal arhitekturno najsodobnejši arhiv v Sloveniji.

Zgodovinski arhiv na Ptuju opravlja učne ure za vse starostne skupine. Vsaki skupini se prilagodijo z zahtevnostjo predstavitve. Za predšolske otroke predstavijo arhiv skozi pravljico Miška Mica v arhivu. Osnovnošolcem in srednješolcem pa glede na njihovo predznanje predstavijo razvoj ustanove od njenih začetkov, razvoj pisave in pisnih podlag, začetek hranjenja gradiva, namen hranjenja arhivskega gradiva, primeri arhivskega gradiva, s katerim se srečujejo vsakodnevno, delo arhivista, praktični prikaz različnih oblik in vsebin dokumentov, ki se hranijo v arhivu, uporabo arhivskega gradiva v čitalnici arhiva za znanstvene namene ter materialno varstvo arhivskega gradiva, ob čemer jim pokažejo tudi del skladiščnih prostorov.

icon-walk.png
Zgodovinski arhiv na Ptuju

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Zgodovinski arhiv na Ptuju 46.422180, 15.863550 Zgodovinski arhiv na Ptuju Vičava 5, 2250 Ptuj T: +386 2 787 97 30 E: tajnistvo@arhiv-ptuj.si Podrobnosti ...