Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka

: Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj
: +386 2 771 07 80
: sola@pivkaptuj.si
https://www.osl-pivka.si/
https://www.facebook.com/vkljucimose/

: Vojka Havlas
: vojka.havlas@gmail.com

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj izvaja projekt »Spodbujanje socialnega vključevanja otrok in mladih s posebnimi potrebami v lokalno okolje«, ki ga financirata Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport ter Evropski socialni sklad. Projekt se izvaja v šolskih letih 2017/18 do 2021/22 v sodelovanju z dvema konzorcijskima partnerjema: Centrom za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik (CIRIUS Kamnik) ter Društvom Sožitje Ptuj.

Namen projekta je oblikovanje programa za mlade s posebnimi potrebami, s pomočjo katerega se bodo lažje vključevali v lokalno socialno mrežo in večinsko delovno okolje. V OŠ dr. Ljudevita Pivka namreč opažajo, da se njihovi bivši učenci po zaključku šolanja večinoma znajdejo v deprivilegiranem položaju glede možnosti zaposlitve, ki so zelo zožene in omejene, posledično pa ostajajo na socialnem obrobju in (p)ostajajo najranljivejša populacija v naši državi. Z vključevanjem v projekt  imajo možnost izboljšati dostop do vseživljenjskega izobraževanja z usmerjenim razvijanjem socialnih interakcij, spretnosti in kompetenc, prejeti posamezniku prilagojeno poklicno svetovanje ter potrditi pridobljene kompetence. Vse omenjeno poteka v povezavi z lokalnimi srednjimi šolami in domačim okoljem mladih s posebnimi potrebami. Cilji projekta so naslednji:

  • mladi s posebnimi potrebami bodo pridobili spretnosti za samostojnejše življenje in kompetence za uspešnejše vključevanje na trg delovne sile,
  • imeli bodo večje možnosti vključevanja v različne institucije v lokalnem okolju za boljšo vključenost in sprejetost,
  • vključili se bodo lahko v zanje primerno kvalitetno in razširjeno poskusno delovno prakso z namenom pridobivanja kompetenc pri iskanju nadaljnje zaposlitve,
  • s pomočjo šolske slikanice Mica Nogavica in veččutne delavnice bodo predstavljali svet oseb s posebnimi potrebami, ki v resnici niso nič bolj posebne, kot je poseben vsak izmed nas,
  • aktivnosti in dogodki projekta bodo objavljeni v šolskem e-glasilu, na blogu Vključimo se in socialnem omrežju Facebook – s čimer bodo krepili ozaveščanje lokalne (in širše) družbe.

V projekt se vključujejo devetošolci, ki obiskujejo osnovno šolo z nižjim izobrazbenim standardom, povezujejo pa se z vsemi generacijami iz lokalnega okolja.

icon-walk.png
Osnova šola Dr. Ljudevita Pivka

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Osnova šola Dr. Ljudevita Pivka 46.427686, 15.870119 Osnova šola Dr. Ljudevita Pivka Ulica 25. maja 2 a, 2250 Ptuj E: sola@pivkaptuj.si T: +386 2 771 07 80 Podrobnosti ...