Ars Vitae – Društvo za razvoj izvajanja programov pomoči

: Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
: +386 70 996 120
: ars.vitae.si@gmail.com
: http://www.arsvitae.si/

Ars Vitae je humanitarno društvo, ki že od leta 1998 nudi pomoč posameznikom in družinam, ki jih težke življenjske okoliščine potiskajo na družbeno obrobje. Društvo se je sprva usmerjalo v preventivne programe in programe pomoči uživalcem drog in njihovim svojcem, sčasoma pa je začelo aktivno odgovarjati tudi na drugo socialno problematiko, ki se pojavlja na območju Ptuja in okolice. Društvo izvaja tudi projekt Donirana hrana v sodelovanju z Zvezo Lions klubov Slovenije, Lions klubom Ptuj in Mestno občino Ptuj.

Dnevni center za otroke in mladostnike

Program Dnevni center za otroke in mladostnike je namenjen vsem osnovnošolcem in srednješolcem, ki bi želeli pomoč pri učenju in domačih nalogah, se družiti z vrstniki v varnem okolju, se pogovoriti z odraslo osebo, ki ji lahko zaupajo, kreativno preživljati prosti čas in odkrivati svoje talente in sposobnosti. Vključitev v program je brezplačna, otroci se vključijo v progam ob soglasju staršev oziroma skrbnikov. Dnevni center za otroke in mladostnike deluje skozi celo leto od ponedeljka do četrtka od 12. ure do 18. ure in v petek od 10. ure do 16. ure, med šolskimi počitnicami od ponedeljka do petka od 8. ure do 14. ure na Arbajterjevi 6, Ptuj (prostori Dijaškega doma Ptuj).

Kot del programa poteka tudi Prostovoljno delo z osnovnošolci. Namenjeno je individualni pomoči prostovoljca otroku/osnovnošolcu na njegovem domu, enkrat tedensko v popoldanskem času. V medsebojnem odnosu med prostovoljcem in otrokom se omogoči prostor za pridobivanje novih veščin in znanj, predvsem na področjih učenja, komunikacije in reševanja problemov, krepijo se pozitivne vrednote, preizkušajo se lastne sposobnosti in razvija ustvarjalnost. Obema udeleženima v odnosu, tako otroku kot prostovoljcu, pa druženje daje občutek koristnosti in pomaga pri osebnostni rasti.

Kontakt:

: +386 70 799 750
: dnevnicenter@arsvitae.si

Program mostovi

Program Mostovi je namenjen vsem, ki imajo težave z uživanjem nedovoljenih drog. Namen programa je informiranje, svetovanje, pomoč pri vstopu v visokopražne programe zdravljenja, pomoč pri ohranjanju abstinence in ponovnem vključevanju v družbo. V programu je na voljo pomoč pri urejanju zdravstvenega in socialnega položaja, pomoč pri urejanju pravic in uradnih zadev, spremstvo in zagovorništvo. Program je namenjen tudi svojcem oseb, ki imajo težave z uživanjem nedovoljenih drog. Vključijo se lahko v individualno obravnavo ali v samopomočno skupino in delavnice za starše in svojce. V času delovanja programa je možno tudi povsem anonimno prinesti vzorec  psihoaktivnih snovi za laboratorijsko analizo in tako zmanjšati tveganje za zaplete zaradi zaužitja neznanih drog in nevarnih primesi. Program deluje na lokaciji Trstenjakova ul. 5a na Ptuju, vse delovne dni v letu, v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 14.00 ure, v sredo od 8.00 do 17.00 ure in v petek od 8.00 do 13.00 ure. Vključitev v program je prostovoljna in brezplačna.

Kontakt:

:+386 31 519 902
: ars.vitae.si@gmail.com

Kapljica – pomoč žrtvam nasilja

Program je namenjen otrokom, mladostnikom ter odraslim vseh starostnih skupin, ki se srečujejo z izkušnjo nasilja in njihovim svojcem. Z informiranjem in svetovanjem nudi uporabnikom dostop do potrebnih informacij, ter pomoč pri prepoznavanju in soočanju z vsemi oblikami nasilja. Program nudi vključevanje otrok v obravnave, ki omogočajo prepoznavanje otrokovih stisk s pomočjo igre s pripomočki, z namenom prepoznavanja otrokovega odigravanja notranjih konfliktov, ki jih kot žrtev nasilja doživlja, kar izboljšuje dojemanje sebe in okolja okrog njih. Ob individualnem delu v programu poteka tudi skupinsko delo v obliki skupine za žrtve nasilja ter delavnic za mladostnike na temo nasilja. Program je na voljo uporabnikom na lokaciji Arbajterjeva 6, Ptuj (Dijaški dom Ptuj), v ponedeljek, torek in četrtek od 8.00 do 15.00 ure, v sredo od 8.00 do 15.00 ure in petek od 8.00 do 13.00 ure. Program je brezplačen in omogoča anonimnost vključenih v program. Vključeni so tudi v projekt Varna točka, kar pomeni, da se v njihove prostore lahko zatečejo otroci in mladostniki, ko se znajdejo v stiski, ki ji sami niso kos.

Kontakt:

: +386 70 445 660
: kapljica.ars.vitae.si@gmail.com

icon-walk.png
Ars Vitae - Društvo za razvoj izvajanja programov pomoči

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Ars Vitae - Društvo za razvoj izvajanja programov pomoči 46.421022, 15.874278 Ars Vitae - Društvo za razvoj izvajanja programov pomoči Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj T: +386 70 996 120 E: ars.vitae.si@gmail.com Podrobnosti ...