Center za socialno delo Spodnje Podravje

: Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj
: +386 2 787 56 00
gpcsd.ptuj@gov.si
https://www.csd-slovenije.si/csd-spodnje-podravje/enota-ptuj/

Mladinske delavnice

Center za socialno delo Spodnje Podravje vodi projekt Mladinske delavnice za preventivno (preprečevalno) delo z učenci 8. in 9. razredov osnovnih šol, ki poteka v večjem številu osnovnih šol v Sloveniji že od leta 1991. Osnovna metoda dela je delavnica, ki je sestavljena iz vrste socialnih iger, nedokončanih zgodb, vodenih fantazij, pol-vodenih razprav in igre vlog z malo skupino učencev (do 15), s katerimi se srečujejo 1x tedensko po 2 uri po končanem pouku. Takšna srečanja trajajo dve leti, v 8. in 9. razredu, popestrijo pa jih s plesi in kakšnimi drugimi skupnimi aktivnostmi. Na ta srečanja, ki jih vodita dva inštruktorja, pride vsak prostovoljno, prav tako se udeleženci prostovoljno odločajo o sodelovanju v posamezni igri in so lahko tako le opazovalci. V igrah, ki so največkrat zelo zabavne, hkrati pa koristne, se udeleženci učijo, kako sproščeno in strpno prehoditi posamezne krize, s katerimi se najstniki v tem obdobju pogosto srečujejo, naučijo se, kako se lahko v določeni situaciji vedejo drugače kot doslej, spoznajo, kako sami in njihovi prijatelji gledajo na vsakdanje dogodke. Vsaka delavnica prinaša določeno temo, ki predstavlja določen problem. Značilne teme za adolescenco (puberteto, odraščanje) so predvsem teme, ki jih skušajo zajeti v naslednjih delavnicah: uspešna komunikacija, spoznavanje samega sebe, o morali, vrednote, kakšne starše si želimo, kaj vse se učimo, sojenje šoli, avtoriteta, spolnost in še bi lahko naštevali. K tem temam lahko vsak doda kakšno temo, ki ga zanima, in nato skušajo z mentorji skupaj sestaviti delavnico na to temo. Delavnica pa je tudi prostor, kjer vsakdo lahko išče in tudi preizkuša svoje ustvarjalne sposobnosti.

Kontakt:

: Marjan Kokot
: +386 2 787 56 22
: marjan.kokot@gov.si
http://www.drustvo-dpd.si

Varna hiša Ptuj

Varna hiša Ptuj je prostor, kamor se lahko ženske same ali z otroki umaknejo na varno, proč od nasilja, in si ob strokovni pomoči svetovalk začnejo urejati življenje brez nasilja. V programu sodelujejo tudi prostovoljci, ki izvajajo prostovoljno delo v prostorih varne hiše približno enkrat tedensko po 2 uri. Prostovoljno delo se izvaja v obliki pomoči uporabnicam varne hiše in njihovim otrokom, kot je vodeno preživljanje prostega časa (npr. kreativne in druge delavnice, druženje, športno in kulturno udejstvovanje) ter učna pomoč otrokom. Prostovoljci pripomorejo h kvalitetnemu in kreativnemu preživljanju prostega časa v varni hiši. Starostna skupina prostovoljcev v programu je od 18 let dalje. Zgornje starostne omejitve ni.

Kontakt:

: Anita Brunčič
: +386 51 368 299
: varna.hisa.ptuj@gmail.si

icon-walk.png
Center za socialno delo Spodnje Podravje

nalaganje map - prosimo počakajte ...

Center za socialno delo Spodnje Podravje 46.421022, 15.874278 Center za socialno delo Spodnje Podravje Trstenjakova ulica 5a, 2250 Ptuj T: +386 2 787 56 00 E: gpcsd.ptuj@gov.si Podrobnosti ...