Kreativno društvo Objemko

: Narmej
: +386 70 333 902
: grageraudio@gmail.com
https://grageraudio.weebly.com/
https://www.facebook.com/KreativnoDrustvoObjemko

Kreativno društvo Objemko izvaja  “naredi si sam” delavnice različnih smeri (tehnologije, zvoka, naravnih pojavov, družbenih pojavov, umetnosti, rokodelstva…) za otroke in odrasle, oživljamo prostore; organiziramo koncerte, predavanja, delavnice, mentoriramo, izvajamo odprte umetniške intervencije, delujemo sodelovalno in raziskujemo pojave na preseku narave, družbe, tehnologije in kulture.

Društvo je nastalo leta 2014 z namenom medgeneracijske izmenjave informacij in izkušenj na podlagi praktično orientiranih dejavnosti. Do leta 2018 so se v večini izvajale delavnice za otroke in družine. Konec 2018 se je zgodila menjava članov in pristop novih, intenzivneje sta se v društvu začela udejstvovati Narmej Grager Lutarič (delavnice, ozvočevanja, intervencije) in Sara Korošec (organizacija, umetniške vsebine in intervencije). Fokusu medgeneracijske izmenjave in praktičnih delavnic se je dodalo še kulturno umetniško udejstvovanje, izvajanje javnih umetniških in tehničnih intervencij, organizacija kulturnih dogodkov s povezovanjem umetnosti, kulturne dediščine in naravnih konceptov, raziskovalna dejavnost na področju alternativnih pristopov bivanja, ustvarjanja in opolnomočenja, razumevanja tehnologije, naravnih ter družbenih pojavov in povezovanje le-tega z umetnostjo.